L’objectiu de la Fundació BEST és ser 100% transparents, per això deixem els estatus de la fundació disponibles a tothom

Mostra els estatuts del BEST
Memòria 2019 Fundació BEST